Jsme spolehlivým partnerem ve správě dokumentů

Skartace dokumentů

Vyřazení dokumentů je závěrečným procesem životního cyklu dokumentů. Vyřazovány jsou dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta a jejich správní, účetní či provozní upotřebitelnost. Skartace dokumentů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

Nabízíme Vám profesionální skartaci dokumentů ve spolupráci s našim obchodním partnerem. Enormě dbáme na zabezpečení v každé fázi skartace. Samozřejmostí je potvrzení o řádné skartaci.