Jsme spolehlivým partnerem ve správě dokumentů

Digitalizace dokumentů

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Digitalizace dokumentů umožňuje opustit papírové procesy ve společnosti a plně je nahradit elektronickými. Zachovat jejich právní hodnotu po celou dobu životního cyklu dokumentu.

Proč přemýšlet o digitalizaci dokumentů? Jaké Vám to přinese výhody:

  • efektivnější práce s dokumenty
  • zrychlení administrativní a správní činnosti
  • radikální úspora místa (už žádné rozměrné archivy)
  • rychlé vyhledávání a snadná orientace v dokumentech
  • záchrana dokumentů ohrožených degradací papíru
  • korekce a vyčištění obrazu znečištěných a poškozených dokumentů
  • snížení nákladů na tisk a kopírování dokumentů
  • data může sdílet více zaměstnanců najednou

DIGITALIZAČNÍ CENTRUM

Vybudovali jsme specializované centrum pro digitalizaci dokumentů. Díky odbornému přístupu zkušených operátorů a profesionální technice jsme schopni uspokojit vysoké nároky na ryhlé a kvalitní zpracování. Převedeme listinné dokumenty do elektronické podoby, provedeme indexaci, vytěžování a validaci dokumentů. Nabízíme unikátní technologii pro zpracování obrazu.

Úspora místa
Veškerou listinnou dokumentaci naskenujeme na profesionálních skenerech a roztřídíme dle přání klienta do jasné a přehledné struktury.

Lépe čitelná data
Po skenování provedeme softwarové čištění, tj. odstranění skvrn, trhlin a nečistot ze zašpiněných a poškozených dokumentů, špatné čitelnosti ze světlotisku, pauzovacího a termopapíru, text narovnáme a vycentrujeme. Finální elektronický dokument je v nejvyšší kvalitě a použitelný pro další činnost firmy.

Archivace
Elektronická data ze skenovací linky je možné uložit do našeho zabezpečeného datového uložiště, fyzicky předat na zabezpečeném USB flash disku s PIN kódem nebo uložit na zabezpečený cloud s přesně definovanými přístupy.


DIGITALIZACE MNOHALETÝCH ARCHIVŮ SPOLEČNOSTÍ

Digitalizujeme mnohaleté dokumentové spisovny (archivy) společností. Na základě provedené analýzy dokumentů navrhneme klientovi optimální řešení archivace (listinné i digitální), digitalizace dokumentů, bezpečné skartace a správy dokumentů.

Digitalizací spisovny klient výrazně uspoří náklady na skladování, čas a lidské zdroje. Nabízené řešení zefektivní chod společnosti a osvobodí ji od stohů papíru a tlustých šanonů.

Odborné zpracování dokumentů probíhá dle platného spisového řádu a v souladu s platnou legislativnou.